• English  

  Firmaoplysninger:

  U.S. ENERGY BROKERS S.M.B.A.
  Frichsparken
  Søren Frichs Vej 36 F.
  DK-8230 Aabyhøj
  CVR: 33502036


  Tlf.: +45 82 13 09 93

 • Nyheder

 • Nyheder

  • 21.4.17: Cheramie#2 projektet

   Kildens produktionsrør er blevet renset for paraffin hvilket nu betyder en øget daglig produktion, der er gået fra 30 tønder råolie til 36 tønder, en stigning på ca. 20 %.


 • FreeCurrencyRates.com


  Følg os på:

  YouTube   FaceBook-icon   linkedin_logo

  US Energy Brokers – Invester i olie og gaskilder i Texas og Louisiana – USA

  Vi er en virksomhed, der beskæftiger sig med investeringer i den amerikanske olie- og gasindustri, hvor vore kunder får direkte ejerskab i olie-/gasproduktionerne (working interest).

  Investeringen kan foretages både af virksomheder og private, der ønsker at placere kapital i udvinding af råolie og naturgas. Investeringen starter fra ca. kr. 30.000. Investor modtager sit udbytte hver måned/kvartal afhængig af, hvordan det enkelte olieselskab udbetaler udbytte fra sine produktioner.

  De er velkommen til at kontakte os, hvis De ønsker yderlig information om vores firma og vore produkter.

  Nyt projekt med 2  etableret produktionszoner, samt 7 andre zoner med påviste reserver.

  HAYES#2&BERGERON#1_FRONT_1_projektnyt

  Vores nyeste projekt hedder HAYES#2 & BERGERON#1-PROJECT, som er kilder med etableret produktionszoner. P.t. er den ene shut-in (HAYES#2), da der skal skiftes et produktionsrør. Dette gøres 1.kvartal 2017, og så vil kilden være tilbage med produktion fra den nuværende zone (est. 15 tønder om dagen). Der er 2 andre zoner i kilden med påviste reserver, da disse blev testet, da vi lavede kilden i 2014.

  BERGERON#1-kilden har en daglig produktion på 12-14 tønder råolie og et meget lille årligt fald i produktionen. Foruden den aktive produktionszone har denne kilde ikke mindre end 5 endnu ikke åbnede zoner, som alle er blevet testet til at indeholde råolie. Kilden blev boret i 2011.

  Så vi har at gøre med 2 fantastiske oliekilder, som begge har en god historik bag sig og masser af potentiale, hvad angår fremtidig produktion.

  •Forventet afkast ligger på 18,73 % om året, henover de første 5 år
  •Der skal som minimum købes 0,25 % ($3.062,50) w.i. for at deltage
  •Budget er udregnet med en oliepris på $50-75 over 5 år
  •NRI på 70 % (procentandel af driftsomsætningen på projektet)
  •Der er p.t. kun 8 % Working Interest til salg i dette projekt
  •Man overtager ejerskabet måneden efter, man har betalt, hvis indbetaling kan være Shelf Energy LLC i hænde senest d. 20. i den måned, man betaler
  •Man hæfter kun for eget ejerskab
  •Kilderne har været i produktion siden 2014 og 2011
  •Udbytte udbetales månedligt fra operatøren.

   

  Så et spændende projekt med påviste reserver og flere producerende zoner.  Prisen pr. 1,00 % ejerskab (Working Interest) bliver på $12.250,00 inkl. USEB inc. – Referral fee/ Henvisnings gebyr ($1.100,00)

   

  Der tages forbehold for tastefejl og ændringer fra olieselskabet.